11 ĐIỀU THÚ VỊ ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ QATAR

Cả nước chỉ có 2 quán rượu, người dân không có tự do ngôn luận, GDP trên đầu người cao nhất thế giới… là những điều thú vị ít người biết về Qatar. GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới Theo số liệu năm 2010, sức mua của người dân Qatar đạt 187,1…