ĐẦU NĂM DU NGOẠN PHÚ YÊN

Phú Yên hiện đã qui hoạch tour du lịch khá hấp dẫn: Tuy Hòa – Bãi Môn – Mũi Điện – Vũng Rô – Tháp Nhạn. Tour này xuất phát từ TP.Tuy Hòa đi theo trục đường ven biển, từ cầu Hùng Vương – cầu Đà Nông – tham quan Bãi Môn – mũi Đại Lãnh…