KHU VƯỜN NUÔI DƯỠNG SỰ ÔN HÒA – DI HÒA VIÊN

Di Hòa Viên hay cung điện mùa hè  là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, cách Bac Kinh khoảng 15 cây số. Nhiều người biết đến nơi này với tên cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu. Di Hòa Viên được UNESCO công nhận là một di sản thế…