KHÁM PHÁ XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC NHẬT BẢN TOKYO – IBARAKI – NÚI PHÚ SĨ – KAWAGUCHIKO

NHAT BAN (TOKYO  IBARAKI  NUI PHU SI  KAWAGUCHIKO) - 5N4D (FIT)-1

NHAT BAN (TOKYO  IBARAKI  NUI PHU SI  KAWAGUCHIKO) - 5N4D (FIT)-2

NHAT BAN (TOKYO  IBARAKI  NUI PHU SI  KAWAGUCHIKO) - 5N4D (FIT)-3

BLUE SKY TRAVEL – SEE THE WORLD WITH US

📬 Vui lòng liên hệ văn phòng Tour Blue Sky Travel: 16 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP.HCM để biết thêm chi tiết.
📲 ĐT: (08) 6291 2211 (số nội bộ: 130,132).
📧 Email: outbound.fit@blueskytravelvietnam.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s