CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN PHÁP – THỤY SĨ – Ý

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 52TR860 (10 1

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 52TR860 (102

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 52TR860 (103

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 52TR860 (104

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 52TR860 (105

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 52TR860 (106

BLUE SKY TRAVEL – SEE THE WORLD WITH US

📬 Vui lòng liên hệ văn phòng Tour Blue Sky Travel: 16 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP.HCM để biết thêm chi tiết.
📲 ĐT: (08) 6291 2211 (số nội bộ: 130,132).
📧 Email: outbound.fit@blueskytravelvietnam.com.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s