DU THUYỀN MARINER OF THE SEAS “HÀNH TRÌNH 5 SAO – ĐỈNH CAO KHÁM PHÁ”

* Singapore – Phuket – Singapore (5 ngày) KH: 17/10, giá 17.960.000 đ

page 1. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

page 2. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

page 3. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

page 4. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

page 5. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

page 6. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

* Singapore – Malaysia – Phuket – Singapore (5 ngày) KH: 24/10, giá 18.960.000đ

1. MA2410176 - SIN - KUL - PHUKET - 5N4D - 18TR960 (24

2. MA2410176 - SIN - KUL - PHUKET - 5N4D - 18TR960 (24

3. MA2410176 - SIN - KUL - PHUKET - 5N4D - 18TR960 (24

5. MA2410176 - SIN - KUL - PHUKET - 5N4D - 18TR960 (24

6. MA2410176 - SIN - KUL - PHUKET - 5N4D - 18TR960 (24

page 7. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

page 8. MA171016 - SIN - PHUKET - SIN - 5N4D - 17TR960 (17

BLUE SKY TRAVEL – SEE THE WORLD WITH US

📬 Vui lòng liên hệ văn phòng Tour Blue Sky Travel: 16 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP.HCM để biết thêm chi tiết.
📲 ĐT: (08) 6291 2211 (số nội bộ: 130,132).
📧 Email: outbound.fit@blueskytravelvietnam.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s