CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN PHÁP – THỤY SĨ – Ý

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 54TR860 (15.09.jpg

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 58TR860 (18.082

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 58TR860 (18.083

7.jpg

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 58TR860 (18.085

CHAU AU  3 NUOC (PHAP - THUY SI - Y) - 11N8D - 54TR860 (15.09v.jpg

BLUE SKY TRAVEL

📬 Vui lòng liên hệ văn phòng Tour Blue Sky Travel: 16 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP.HCM để biết thêm chi tiết.
📲 ĐT: (08) 6291 2211 (số nội bộ: 130,132).
📧 Email: outbound.fit@blueskytravelvietnam.com.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s