CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ NÉT ĐẸP ĐÔNG BẮC Á TRÊN DU THUYỀN 5 SAO MARINER OF THE SEAS

20160525 CRUISE TRUNG NHAT HAN-SHA-JEJU-FUK-SHA-1

20160525 CRUISE TRUNG NHAT HAN-SHA-JEJU-FUK-SHA-2

20160525 CRUISE TRUNG NHAT HAN-SHA-JEJU-FUK-SHA-3

20160525 CRUISE TRUNG NHAT HAN-SHA-JEJU-FUK-SHA-4

20160525 CRUISE TRUNG NHAT HAN-SHA-JEJU-FUK-SHA-5

20160525 CRUISE TRUNG NHAT HAN-SHA-JEJU-FUK-SHA-6

20160525 CRUISE TRUNG NHAT HAN-SHA-JEJU-FUK-SHA-7

BLUE SKY TRAVEL

📬 Vui lòng liên hệ văn phòng Tour Blue Sky Travel: 16 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP.HCM để biết thêm chi tiết.
📲 ĐT: (08) 6291 2211 (số nội bộ: 130,132).
📧 Email: outbound.fit@blueskytravelvietnam.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s